Vin21 Thái Lan – Dán trưng bày sản phẩm đợt 3

Danh sách nhà thuốc Dán trưng bày sản phẩm Vin21 Thái Lan đợt 3

TT Nhà thuốc Thời gian TDV KÝ NHẬN
LẦN 1
KÝ NHẬN
LẦN 2
KÝ NHẬN
LẦN 3
1 Khánh Vân Q12 5/3-5/6 THOAI R R R
2 Hoàng Hà HM 16/3-16/6 THOAI R R R
3 Ngọc Lan Q12 15/3-15/6 THOAI R R R
4 Bảo Như Q8 21/3-21/6 THOAI R R R
5 PK Đồng Diều 3/3-3/6 THOAI R R R
6 Hoàng Linh HM 21/3-21/6 THOAI R R R
7 An Thái Q12 23/3-23/6 THOAI R R R
8 Phú Châu Q12 24/3-24/6 THOAI R R R
9 Châu Hải Q8 24/3-24/6 THOAI R R R
10 Hoàng Oanh HM 23/3-23/6 THOAI R R R
11 Minh Vy Q12 24/3-24/6 THOAI R R R
1 Thanh Trúc TĐ 24/3-24/6 TRÍ
1 QT Tuện Mẫn 31/1-31/4 NGUYEN R R
2 Khôi Nguyên 31/1-31/4 NGUYEN R R
3 Lê Hiền 31/1-31/4 NGUYEN R R
4 BS Võ Thị Hồng Vân 31/1-31/4 NGUYEN R R
5 QT Hiệp Phước 31/1-31/4 NGUYEN R R
1 TM Mỹ Anh 2/3-2/6 BINH R R
2 An Phúc Q10 15/3-15/6 BINH R R
3 Linh Anh GV 15/3-15/6 BINH R R
4 Nhật Anh GV 15/3-15/6 BINH R R
5 Minh Thư GV 15/3-15/6 BINH R R
6 Tinh Hoa GV 15/3-15/6 BINH R R
7 Ngọc Sơn GV 15/3-15/6 BINH R R
8 Chỉnh Trang GV 15/3-15/6 BINH R R
9 Nhân Ái 1 GV 15/3-15/6 BINH R R
10 Minh Phúc GV 15/3-15/6 BINH R R
11 My Châu 3 GV 15/3-15/6 BINH R R
12 Anh Thư GV 15/3-15/6 BINH R R
13 Thủy Anh GV 15/3-15/6 BINH R R
14 Minh Anh I Q12 16/3-16/6 BINH R R
15 Phương Vy TB 15/3-15/6 BINH R R
16 Thiên Ân TP 15/3-15/6 BINH R R
17 Thiên Ân BT 15/3-15/6 BINH R R
18 Thanh Phú TP 15/3-15/6 BINH R R
19 Linh Chi TB 15/3-15/6 BINH R R
20 Huỳnh Liên TB 15/3-15/6 BINH R R
21 Toàn Tâm TB 15/3-15/6 BINH R R
22 Ngọc Trang TB 15/3-15/6 BINH R R
23 Trung Nghĩa TB 15/3-15/6 BINH R R
24 Mỹ Hạnh TB 15/3-15/6 BINH R R
25 Nhật Tú TB 15/3-15/6 BINH R R
26 NT Số 3 Q10 10/3-10/6 BINH R R
27 Băng Châu GV 7/3-7/6 BINH R R
28 Băng Châu Q12 7/3-7/6 BINH R R
29 Tiến Trang TB 7/3-7/6 BINH R R
30 Quang Minh 5 TB 7/3-7/6 BINH R R
31 Hải Anh TB 7/3-7/6 BINH R R
32 Ân Phúc GV 7/3-7/6 BINH R R
33 Vân Anh GV 7/3-7/6 BINH R R
34 Lan Anh TB 7/3-7/6 BINH R R
35 Hòa Mai TB 7/3-7/6 BINH R R
36 Tiến Cường TB 21/3-21/6 BINH R R
37 Kim Cúc Q10 20/3-20/6 BINH R R
38 Phúc Đức TB 20/3-20/6 BINH R R
39 Thảo Ly 09 GV 25/3-25/6 BINH R R
40 An Phước 2 TP 25/3-25/6 BINH R R
1 HT Số 1 Q3 10/3-10/6 VINH R R
2 Châu Ngọc Q1 10/3-10/6 VINH R R
3 Đức Trí Q3 10/3-10/6 VINH R R
4 Thiên Khanh Q3 9/3-9/6 VINH R R
5 Đức Hạnh Q3 10/3-10/6 VINH R R
6 Ba Bảy Q3 10/3-10/6 VINH R R
7 Phú Cường PN 10/3-10/6 VINH R R
8 Tam Linh Q3 14/3-14/6 VINH R R
9 Âu Châu 2 Q3 14/3-14/6 VINH R R
10 Thạnh Sơn Q1 14/3-14/6 VINH R R
11 HT Số 6 Q1 9/3-9-6 VINH R R
12 HT Số 32 Q3 10/3-10/6 VINH R R
13 NT 14 Q3 14/3-14/6 VINH R R
14 Minh Khôi 1 Q3 9/3-9/6 VINH R R
15 Hồng Ngọc 1 Q3 9/3-9/6 VINH R R
16 Bảo Quỳnh Q3 9/3-9/6 VINH R R
17 Phú Thành PN 9/3-9/6 VINH R R
18 Sơn Thảo Q1 8/3-8/6 VINH R R
19 Phương Anh Q1 8/3-8/6 VINH R R
20 HT 16 Q1 8/3-8/6 VINH R R
21 Khương Duy Q1 8/3-8/6 VINH R R
22 HT 22 Q1 7/3-7/6 VINH R R
23 Tín Nghĩa Q1 8/3-8/6 VINH R R
24 Lan Anh Q1 8/3-8/6 VINH R R
25 Nguyễn Võ Q1 7/3-7/6 VINH R R
26 Thanh Long PN 7/3-7/6 VINH R R
27 Công Thành Q1 7/3-7/6 VINH R R
28 Yến Anh Q3 7/3-7/6 VINH R R
29 HT Số 7 Q1 7/3-7/6 VINH R R
30 NT Số 10 Q3 7/3-7/6 VINH R R
31 NT Số 3 Q3 7/3-7/6 VINH R R
32 Hồng Đài Q1 7/3-7/6 VINH R R
33 Quỳnh Lâm Q2 6/3-6/6 VINH R R
34 Minh Đào Q2 6/3-6/6 VINH R R
35 NT 68 Q2 6/3-6/6 VINH R R
36 Mỹ Dung Q2 6/3-6/6 VINH R R
37 HT Số 7 Hàm Nghi Q1 7/3-7/6 VINH R R
38 Ngọc Duyên Q1 7/3-7/6 VINH R R
1 Anh Thư 1 CC 1/4-1/7 PHUONG R
2 Bảo Châu CC 1/4-1/7 PHUONG R
3 Hoàng Phúc CC 13/4-13/7 PHUONG R
4 Long Xuyên CC 13/4-13/7 PHUONG R
5 Đăng Ngọc CC 13/4-13/7 PHUONG R
6 Kim Anh CC 13/4-13/7 PHUONG R
7 Lệ Xuân CC 13/4-13/7 PHUONG R
8 ĐL 10CC 13/4-13/7 PHUONG R
9 Bình Mỹ CC 10/4-10/7 PHUONG R
10 Tân Phúc CC 10/4-10/7 PHUONG R
11 Hoa Phượng CC 10/4-10/7 PHUONG R
12 Sông Trà 10/4-10/7 PHUONG R
13 Hiền Lương 3 CC 7/4-7/7 PHUONG R
14 Hữu Thành CC 7/4-7/7 PHUONG R
15 Phú Hòa CC 7/4-7/7 PHUONG R
16 Vĩnh An Q11 7/4-7/7 PHUONG R
17 Kiều Dân 1/4-1/7 PHUONG R
18 Hữu Truyền 1/4-1/7 PHUONG R
19 Ngọc Tài Q12 1/4-1/7 PHUONG R
20 Quỳnh Trâm CC 1/4-1/7 PHUONG R
21 Tùng Khanh CC 1/4-1/7 PHUONG R
22 NT 61 CC 1/4-1/7 PHUONG R
1 ĐL 39 HM 11/3-11-6 TAN R
2 Minh Khang Q12 9/3-9/6 TAN R
3 Thanh Đông Q12 9/3-9/6 TAN R
4 Hiền Châu HM 14/3-14/6 TAN R
5 Việt Nga HM 17/3-17/6 TAN R
6 Khang Phú BT 21/3-21/6 TAN R
7 Hồng Nguyễn HM 21/3-21/6 TAN R
8 Thùy Trang HM 15/3-15/6 TAN R
9 Thanh Bình HM 21/3-21/6 TAN R
10 Trí Dũng 2 Q12 16/3-16/6 TAN R
11 Kim Thương HM 17/3-17/6 TAN R
12 Trương Phượng HM 16/3-16/6 TAN R
13 Tân Mỹ HM 16/3-16/6 TAN R
14 Đức Trí HM 21/3-21/6 TAN R
15 An Bình HM 16/3-16/6 TAN R
16 Yến Châu 2 Q12 20/3-20/6 TAN R
17 Ngọc Oanh HM 28/3-28/6 TAN R
18 Phương Anh HM 27/3-27/6 TAN R
19 Vân Khánh CC 27/3-27/6 TAN R
20 Ngọc Thảo HM 27/3-27/6 TAN R
21 ĐL 11 HM 24/3-24/6 TAN R
22 Tấn Khang Q12 20/3-20/6 TAN R
23 Đăng Phúc Q12 20/3-20/6 TAN R
24 Châu Linh 6 Q12 18/3-18/6 TAN R
25 Đại Phương Q12 27/3-27/6 TAN R
26 Vân Khánh Q12 27/3-27/6 TAN R
27 Vân Khánh HM 27/3-27/6 TAN R
28 Vân Khánh II HM 27/3-27/6 TAN R
29 Anh Khang HM 30/3-30/6 TAN R
30 Hằng Châu HM 30/3-30/6 TAN R
31 ĐL 26 HM 30/3-30/6 TAN R
32 Xuân Thiệp HM 12/4-12/7 TAN R
33 Vạn Đức HM 8/4-8/7 TAN R
34 ĐL 46 HM 10/4-10/7 TAN R
35 ĐL 32 HM 10/4-10/7 TAN R
36 Đại Trường Sinh Q12 7/4-7/7 TAN R
1 Sao Mai Q4 6/3-6/6 Nguyen R R
2 Tiến Dũng Q4 6/3-6/6 Nguyen R
3 Minh Thi 3 Q4 6/3-6/6 Nguyen R R
4 Thanh Dương Q4 6/3-6/6 Nguyen R
5 Ngọc Anh Q4 6/3-6/6 Nguyen R
6 Loan Q4 21/4-21/7 Nguyen R
7 Thiên Kim Q4 21/4-21/7 Nguyen R
8 Như Ngọc Q8 15/3-15/6 Nguyen R
9 Quốc Huy Q8 13/3-13/6 Nguyen R R
10 Đại Phát Q4 23/4-23/7 Nguyen R
11 Nguyệt Q4 13/3-13/6 Nguyen R R
1 Kim Hoàng Q6 1/3-1/6 Dung R R
2 NT 116 BT 21/2-21/5 Dung R R
3 Thanh Thư BT 20/2-20/5 Dung R R
4 HT Số 37 BT 21/2-21/5 Dung R R
5 Minh Khang BT 21/2-21/5 Dung R R
6 Đức Thiện BT 21/2-21/5 Dung R R
7 Bạch Yến BT 22/2-22/5 Dung R R
8 Lộc Phương Thanh 23/2-23/5 Dung R R
9 Mỹ Hạnh BT 1/3-1/6 Dung R R
10 Thiên Lộc 2 BT 1/3-1/6 Dung R R
11 Hồng Phúc BT 24/2-24/5 Dung R R
12 Tuấn Tú BT 24/2-24/5 Dung R R
13 Ngọc Vy BT 1/3-1/6 Dung R R
14 Khải Ca BT 24/2-24/5 Dung R R
15 Minh Hiếu BT 1/3-1/6 Dung R R
16 Tiến Phú BT 23/2-23/5 Dung R R
17 Nhất Lan BT 1/3-1/6 Dung R R
18 Lâm Thủy SKV BT 1/3-1/6 Dung R R
19 Thiên Kim BT 23/2-23/5 Dung R R
20 Minh Tuyết BT 1/3-1/6 Dung R R
21 Quang Minh 2 BT 23/2-23/5 Dung R R
22 Phương Anh BT 1/3-1/6 Dung R R
23 Bích Loan BT 1/3-1/6 Dung R R
24 Hải Yến BT 1/3-1/6 Dung R R
25 Anh Mỹ BT 1/3-1/6 Dung R R
26 Việt Hương BT 1/3-1/6 Dung R R
27 Tâm Trí BT 1/3-1/6 Dung R R
28 Nhân Nghĩa BT 3/3-3/6 Dung R R
29 Hữu Phúc BT 1/3-1/6 Dung R R
30 An Bình BT 23/2-23/5 Dung R R
31 Minh Khôi BT 4/3-4/6 Dung R R
32 Thanh Thúy BT 1/3-1/6 Dung R R
33 Ngọc Châu Q6 3/5-3/8 Dung R R
34 Thiên Phú Q6 1/3-1/6 Dung R R R
2 ĐL 9 NB 31/3-31/6 Cong R
3 Nhân Nghĩa NB 27/3-27/6 Cong R
4 Minh Nghĩa NB 30/3-30/6 Cong R
5 Hoàng Trang Q7 31/3-31/6 Cong R
6 Đông Á Q7 30/3-30/6 Cong R
7 Phước An Q7 30/3-30/6 Cong R
8 Nhật Thủy Q7 27/3-27/6 Cong R
9 Bình Khánh CG 31/3-31/6 Cong R
10 PK Nhi CG 31/3-31/6 Cong R
11 ĐL 24 CG 31/3-31/6 Cong R
12 Tâm Vân CG 31/3-31/6 Cong R
13 PK Phương Nam CG 31/3-31/6 Cong R
14 Đăng Khoa NB 27/3-27/6 Cong R
15 ĐL 35 NB 30/3-30/6 Cong R
16 ĐL 26 CG 31/3-31/6 Cong R
17 Ngọc Minh Q7 28/3-28/6 Cong R
18 Ngọc Minh 2 Q7 30/3-30/6 Cong R
19 Nhà Bè NB 27/3-27/6 Cong R
20 Mộc Châu NB 27/3-27/6 Cong R
21 ĐL 34 NB 27/3-27/6 Cong R
22 Phúc Hậu BC 28/3-28/6 Cong R
23 Phật Linh 2 Q7 28/3-28/6 Cong R
24 HT 60 Q8 28/3-28/6 Cong R
25 Mai Bá NB 28/3-28/6 Cong R
26 HT 52 Q8 28/3-28/6 Cong R
27 Ngọc Châu NB 28/3-28/6 Cong R
1 SK Mai Trang Q10 20/3-20/6 Minh R R
2 Kỷ Tiên Q10 21/3-21/6 Minh R R
3 Nhã Khuyên Q10 16/3-16/6 Minh R R
4 Trương Việt Cường 28/3-28/6 Minh R R
5 Ngọc Châu BT 28/3-28/6 Minh R R
6 Trúc Ngân Q10 25/3-25/6 Minh R R
7 Khuyên 45 22/3-22/6 Minh R R
8 Huỳnh Nga BT 22/3-22/6 Minh R R
9 Thúy Vân BT 23/3-23/6 Minh R R
10 Bảo Lam Q10 28/3-28/6 Minh R R
11 Hoàng Nhân BT 28/3-28/6 Minh R R
12 Thu Thu Trang 28/3-28/6 Minh R R
13 Thu Thu Trang II 28/3-28/6 Minh R R
14 Thanh Hà BT 29/3-29/6 Minh R R
15 Tâm Đức Q10 29/3-29/6 Minh R R
16 Thu Minh Q10 29/3-29/6 Minh R R
17 Thủy Tiên Q10 29/3-29/6 Minh R R
18 Miền Đông BT 28/3-28/6 Minh R R
19 An Xuân Q10 1/4-30/7 Minh R R
20 Bảo Tâm Đức BT 29/3-29/6 Minh R R
Facebook Twitter Google Plus Linkedin
Gọi NgayTư Vấn